• Maatwerk trappen
  • Inspiratie
  • Seriematige trappen
Home / Regels trappen

Regels trappen

Om veiligheid te kunnen garanderen en kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er vaak criteria opgesteld waar producten of diensten aan moeten voldoen. Voor trappen geldt dat de belangrijkste regels staan opgesteld in het bouwbesluit en in de NEN3509 norm.

Het bouwbesluit

Het bouwbesluit is een vanuit de overheid opgesteld document waarin de regels staan waar alle bouwwerken in Nederland aan moeten voldoen. Van dit bouwbesluit bestaan verschillende versies, de meest recente versie is die van 2012. Alle nieuwbouwwoningen en nieuwbouwtrappen moeten aan dit besluit voldoen. Maar let op: voor bestaande bouw kan een andere versie gelden. Het eerste bouwbesluit werd in 1992 van kracht, het tweede in 2003 en het bouwbesluit van 2012 is de derde versie. De trap moet voldoen aan de regelgeving die van kracht was toen het huis werd gebouwd.

Vragen over het bouwbesluit

Wij krijgen veel vragen over het bouwbesluit. Wat gebeurt er als mijn trap niet voldoet aan het bouwbesluit? Hoe zit het precies met de eisen die gesteld worden in het besluit? Etc. De belangrijkste zaken hebben wij uitgelegd in een artikel.

Naar het artikel

NEN3509 norm

Welke afspraken en regels gelden voor een bepaald product of een bepaalde dienst staat samengevat in een NEN norm. Een norm is niet hetzelfde als een wet. In een wet staat waartoe je verplicht bent. Een norm is een soort beschrijving van wat een wet van je verwacht en hoe je hieraan kunt voldoen. Als je de normen dus goed opvolgt, dan houd je je aan de wet. NEN-normen worden vastgelegd door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, dat ruim 34.000 normen beheert.

Regels trappen bouwbesluit en/of NEN-norm

Hieronder behandelen we enkele technische eisen waar trappen volgens het bouwbesluit en/of de NEN-norm aan moeten voldoen.

Op- en aantrede

De aantrede betreft de horizontale afstand tussen twee voorzijden van opeenvolgende treden. De optrede betreft de verticale afstand tussen de bovenzijden van opeenvolgende treden. Een van de criteria is dat de aantrede altijd minimaal 22 cm moet zijn.

Breedte van de trap

De breedte van de trap wordt gemeten vanaf de buitenkant van de trapboom naar de buitenkant van de andere trapboom of een andere soort afscheiding (bijvoorbeeld een muur). Een trap heeft een minimumbreedte van 80 cm.

De trapformule

De beloopbaarheid van een trap is te berekenen aan de hand van de trapformule. Aan de hand van deze formule kan gecontroleerd worden of de juiste maten zijn gebruikt. De formule luidt: 2x optrede + 1x aantrede = 570- 630 mm. De uitkomst mag hier niet vanaf wijken.

Lees meer over de trapformule

Hoogte onderkant vloer

De hoogtemaat gemeten vanaf de onderkant van de vloer tot de onderkant van het plafond moet minimaal 260 cm zijn.

Hoogte van de trap

Deze maat is bijna hetzelfde als de vorige, maar er is een klein verschil. Net als bij de vorige hoogtemaat begint het meten bij de bovenkant van de onderliggende vloer, maar dit keer gemeten tot de bovenkant van de bovenliggende vloer/ het plafond, c.q. de bovenste trede van de trap. Deze afstand max maximaal 4 meter (400 cm) bedragen. Moet de trap een grotere hoogte overbruggen, dan moet er worden gewerkt met tussenbordessen.

Tussenbordes

Een tussenbordes, zoals beschreven in het vorige kopje, moet minimaal 80 x 80 cm zijn.

Klimlijn en loopgebied

De denkbeeldige lijn die de voorkanten van de treden met elkaar verbindt noemen we de klimlijn. Er kunnen meerdere klimlijnen per trap aanwezig zijn. Een vereiste voor elk van de klimlijnen is dat ze minimaal 30 cm uit de aangrenzende muur of afscheiding van de trap liggen. Het gebied waarbinnen de klimlijn(en) moet(en) liggen heet het loopgebied. Dit loopgebied moet minimaal 20 cm zijn: een trap moet namelijk minimaal 80 cm breed zijn, min 2x30 cm (aangezien de klimlijn 30 cm van beide kanten af moet liggen) is 20 cm.

Tredebreedte en Welbreedte

De oversteek van de voorzijde van de bovenliggende traptrede ten opzichte van de onderliggende achterzijde noemen we de 'wel'. De wel moet minimaal 1 cm breed zijn, maar gebruikelijk is deze ongeveer 4,5 cm. Als je de welbreedte en de aantrede weet, kun je de tredebreedte berekenen. De tredebreedte is namelijk welbreedte + aantrede. De tredebreedte moet minimaal 23 cm bedragen. Dat is ook wel logisch, want de aantrede moest immers 22 cm zijn en de welbreedte 1 cm. Samen maakt dit 23. Een traptrede is standaard meestal 38 mm dik.

Doorloophoogte

De hoogtemaat gemeten vanaf de klimlijn tot het begin van het plafond noemen we de doorloophoogte. Deze moet minimaal 230 cm bedragen.

Meer traptermen

De op deze pagina genoemde termen is slechts een greep uit het vakjargon rondom de trap. Bent u op zoek naar de betekenis van een andere vakterm? Vergeet dan niet ons traptermen woordenboek raad te plegen!

Naar traptermen