Vragen? Bel ons op (0513) 63 73 83

Nieuws

Stellen van de trappen in de bouw

Richtlijnen en voorwaarden stellen van de trappen in de bouw.

Download PDF


Interview Timmerfabrikant MVO Zelfverklaring

Steeds meer opdrachtgevers vragen bedrijven in de timmerindustrie hoe duurzaam zij werken. Met name aannemers willen het antwoord op die vraag steeds vaker onderbouwd zien met een zogenoemde MVO Zelfverklaring. De Vries Trappen Heerenveen ging als eerste timmerfabriek de uitdaging aan. Samen met Ton de Jong van SSWT/Houtdatwerkt formuleerde de onderneming een onderbouwd antwoord.

Lees het volledige interview


Start traject Zelfverklaring MVO

Wij zijn trots op ons product, wat we als bedrijf hebben gerealiseerd, hoe we met elkaar omgaan en hoe we rekening houden met onze omgeving. Dat dragen we uit als we met anderen over werk praten en bijvoorbeeld via Duurzaam ondernemen op onze website.

Lees de volledige verklaring


NOM neemt minderheidsbelang in Friese trappenspecialist

‘We willen nu gas geven’

nom neemt minderheidsbelang in de vries trappenAl sinds 1973 ontwerpt en vervaardigt De Vries Trappen uit Heerenveen hoogwaardige trappen. Na een moeilijke periode heeft het bedrijf weer de weg omhoog gevonden. Mede dankzij een flink aantrekkende markt. Om het Friese bedrijf toekomstklaar te maken heeft de NOM een minderheidsbelang in De Vries Trappen genomen.

De Vries Trappen produceert trappen voor zowel de woningbouw als voor bedrijfsgebouwen. Houten trappen, van seriematig tot zeer luxe uitvoeringen. Sinds 2001 is Ronald Wagelaar eigenaar van het bedrijf waarvan hij al vanaf 1993 directeur is. Elk jaar weer liet De Vries Trappen mooie resultaten zien. Totdat in 2007 de bouwcrisis toesloeg. ‘Door de enorme daling van de woningbouw hebben we het flink voor onze kiezen gehad’, vertelt Wagelaar. ‘We hebben alle zeilen moeten bijzetten om te overleven.’ Inmiddels trekt de markt weer stevig aan. En dat is ook aan de orderportefeuille van De Vries Trappen goed te merken. ‘We zijn uit een dal omhoog geklommen en willen nu gas geven’, vervolgt Wagelaar. ‘Dat kan alleen wanneer je beschikt over voldoende financiële middelen. Zodat je gericht kunt investeren en marktkansen ook daadwerkelijk kunt benutten.’

Uitstekende vooruitzichten

Om De Vries Trappen klaar te maken voor de toekomst ging Wagelaar op zoek naar een strategische partner. Naar een partner die het bedrijf van extra energie kon voorzien en die er op basis van een minderheidsbelang wilde instappen. Vandaar dat in juni van dit jaar contact werd gezocht met de NOM. ‘We zijn in gesprek gegaan en er is een businessplan gekomen’, blikt Laurens Kruize, Investment Manager van de NOM, terug. ‘Vervolgens hebben wij de organisatie onder de loep genomen, marktrapporten bestudeerd en afnemers van De Vries Trappen gesproken. Op basis daarvan hebben wij geconcludeerd dat de vooruitzichten uitstekend waren. De markt heeft zijn dieptepunt bereikt, er is schaarste ontstaan en dus moet er gewoon weer gebouwd worden.‘

Van voorraad- naar vraaggestuurd

Kruize was tevens onder de indruk van de organisatorische veranderingen die De Vries Trappen de afgelopen periode heeft doorgevoerd. Zo is het bedrijf volledig omgeturnd van een sterk productiegedreven organisatie naar een volledig vraaggestuurde onderneming. ‘In april van dit jaar hebben we gekozen voor Quick Response Manufacturing, kortweg QRM’, licht Wagelaar toe. ‘Het is een manier van produceren met een heel korte doorlooptijd. Anders gezegd: we produceren alleen die trappen die de klant direct uitgeleverd wil krijgen, waardoor je de tussenvoorraad verkleind. Daarnaast beschikken we met Rudi Kleinhuis over een nieuwe financieel directeur. Hij is aangetrokken om mij te ondersteunen, maar vooral ook om de organisatie op allerlei terreinen verder te professionaliseren.’

Slagkracht

De ontwikkelingen binnen De Vries Trappen, in combinatie met een aantrekkende markt, deden de NOM besluiten om een minderheidsbelang in het bedrijf te nemen. Maar ook wordt in tranches een achtergestelde lening verstrekt. ‘Natuurlijk, als je een deel van je bedrijf verkoopt, gaat dat met de nodige emoties gepaard’, zegt Wagelaar. ‘Daar moet je niet voor weglopen. Zeker niet wanneer je kunt samenwerken met een organisatie als de NOM. De organisatie is breed georiënteerd en beschikt over veel expertise. Soms wijzen ze me op zaken die ik zelf over het hoofd heb gezien. Maar bovenal zorgt het nieuwe partnerschap ervoor dat we financieel meer slagkracht hebben. Dat is met het oog op de toekomst niet onbelangrijk. Momenteel draaien al onze machines twaalf uur per dag. Een tijdje geleden was dat nog zeven en een half uur. Alles wijst erop dat we op termijn flink in capaciteit moeten investeren. We zijn er klaar voor.’

NOM Finance

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, is een onafhankelijke NV die middels financiering, acquisitie en aanjager van projecten, de noordelijke economie versterkt. De NOM stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. NOM Finance heeft circa € 80 miljoen geïnvesteerd in circa 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe.

NOM-Groeifinanciering

Voor het verder groeien van een onderneming is financiering nodig. Ligt dit bedrag tussen de
€ 200.000,- en € 2.500.000,- dan kan een onderneming in aanmerking komen voor de NOM- Groeifinanciering. Deze vorm van financiering bestaat uit een combinatie van aandelenkapitaal en achtergestelde lening. Door het doen van de NOM-financieringscheck kan achterhaald worden of aan de voorwaarden voor deze vorm van financiering voldaan wordt.

Bron: NV NOM


Drie nieuwe co-makers voor Trebbe

Contracten ondertekend op 11-12-’13 om 14.15 uur

Drie nieuwe co-makers voor Trebbe.

Timboco Kozijntechniek, Westerveld & Nederlof en De Vries Trappen: zij hebben zich vandaag verbonden aan Trebbe als co-maker. En dat deden zij op een wel heel bijzonder moment: 11-12-‘13 om 14.15 uur. Op dat tijdstip werden in het hoofdkantoor van Trebbe in Enschede de contracten getekend. Vervolgens werd een bouwhekdoek onthuld met daarop alle negen co-makers op een rij.

Trebbe werkt nu samen met in totaal negen co-makers voor alle projecten die gebaseerd zijn op het woonconcept Basiswonen. Het voornaamste doel van deze samenwerking is de kwaliteit van de conceptwoning niet alleen te waarborgen, maar ook voortdurend te optimaliseren. Tegelijk willen we steeds efficiënter werken. Met als resultaat een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het motto daarbij is: ‘Bouwen met passie, wonen met plezier!’

Enthousiasme en gedrevenheid

Timboco Kozijntechniek uit Drachten en Westerveld & Nederlof uit Breedenbroek zijn co-maker op het gebied van kozijnen. De Vries Trappen uit Heerenveen neemt de houten trappen op zich. Alle drie de co-makers zijn erg enthousiast over hun samenwerking met Trebbe.

Fokke van Houten, algemeen directeur van Timboco Kozijntechniek: “We zijn een innovatieve timmerfabriek en constant bezig met verbetering in kwaliteit en efficiëntie. Deze kennis willen we graag delen in onze samenwerking met Trebbe, waarna de eindgebruiker ervan kan profiteren”.

Ralph Nederlof, directeur van Westerveld & Nederlof: “Samen met plezier maken wat de klant vraagt en leveren wat is afgesproken. En dat in een vloeiend proces en in één keer goed. Dat is ons credo en daar sluit het co-makership met Trebbe heel goed op aan.”

Willem Kuperus, commercieel adjunct-directeur van De Vries Trappen: “Co-makership met Trebbe is voor ons een manier van samenwerken die een uitstekende basis biedt voor de uitwisseling van ervaring en expertise, continue verbetering en het doorvoeren van innovaties en productontwikkelingen.”

Voordeel voor de klant

Ook Marcel Egberink, teamleider Trebbe Basiswonen, is blij met de drie nieuwe co-makers. “Met deze drie partijen kunnen we de klant nog beter bedienen. De voorspelbaarheid van ons product neemt toe op het gebied van prijs en kwaliteit. De voorbereidingstijd wordt verkort door standaardisatie en inzet van Lean. En duurzaamheid wordt gewaarborgd: alle drie de co-makers zijn PEFC dan wel FSC gecertificeerd.”

Op 30 mei 2012 gingen de volgende bedrijven al een co-makership met Trebbe aan:

  • Van der Sluis Holding uit Genemuiden (installaties)
  • IJB Groep uit Lemmer (funderingen)
  • Spaansen Bouwsystemen uit Winkel (prefab betonnen casco’s)
  • Lucassen Bouwconstructies uit Hengelo (constructie)
  • BDC uit Rijssen (adviseur energieprestatie)
  • Trebbe Kleinbouw uit Enschede (bergingen)

Over Trebbe

Trebbe is een dienstverlenende bouwer. Van planontwikkeling tot en met oplevering en meerjarig onderhoud. Van nieuwbouw tot renovatie in woningbouw en utiliteitsbouw. Trebbe werkt aan resultaten die voldoen aan de verwachting van haar klanten.

De kracht en ervaring van ruim een eeuw bouwhistorie worden gebruikt als fundament voor een toekomst waarin mensen, materialen en hun omgeving in balans zijn. Trebbe kijkt voortdurend naar de wereld om haar heen en past de werkwijze daarop aan. Dat noemen ze bouwen met perspectief!